020 – 305 58 00

Fysiotherapie

Fysiotherapie

De orthopedisch chirurgen hebben regelmatig gecombineerde spreekuren met de fysiotherapeuten om zo snel tot een adequaat behandelplan te komen. Er worden - indien nodig - eerst röntgenfoto’s gemaakt. Daarna heeft u een intake bij de fysiotherapeut en wordt u onderzocht. De fysiotherapeut bespreekt zijn bevindingen met de orthopeed en vervolgens vertellen zij samen welke behandelmogelijkheden er zijn voor u.