020 – 305 58 00

Pijnbestrijding

Pijnbestrijding

Bij onze polikliniek pijnbestrijding kunt u terecht voor de behandeling van chronische pijn. Onder chronische pijn verstaan wij pijn die langer dan 3 tot 6 maanden duurt.

Download de folder hier.

Wanneer gaat u naar de pijnpoli?

  • Hoofdpijnen: cervicale hoofdpijn (uitstralend vanuit de halswervelkolom), posttraumatische pijnen (whiplash), sommige gevallen van migraine
  • Clusterhoofdpijn (syndroom van Horton)
  • Aangezichtspijn
  • Nekpijn
  • Pijnen vanuit de borst
  • Rugklachten, lumbago en ischialgie (spit)
  • Gordelroos.
  • Pijnen veroorzaakt door kwaadaardige aandoeningen zoals kanker

Behandeling

Naast behandelingen zoals fysio- of manuele therapie of een behandeling met medicijnen, kan chronische pijn worden bestreden door middel van een zenuwblokkade. Hierbij wordt in een zenuw, zenuwknoop of zenuwstreng een kleine onderbreking gemaakt, zodat alleen de chronische pijnprikkel het centraal zenuwstelsel vrijwel niet meer kan bereiken en dus de pijn niet meer gevoeld kan worden.

Zenuwblokkadetechniek

De artsen van de pijnpoli hebben zich gespecialiseerd in zenuwblokkadetechnieken. Over het algemeen zijn van deze zenuwblokkades goede resultaten te verwachten; ernstige nadelen of complicaties doen zich niet voor. Het grote voordeel van deze manier van pijnbestrijding is dat u de inname van medicijnen, die vaak hinderlijke bijwerkingen hebben, kan staken. Een zenuwblokkade kan in veel chronische pijngevallen uitstekende resultaten opleveren. In de regel zijn er geen complicaties te verwachten. Wel kan er enkele dagen napijn optreden. Alle ingrepen vinden in dagbehandeling plaats, u bent dezelfde dag dus weer thuis.